Preskri


Preskri
Ekri yon lis medikaman ki bon pou maladi bay yon malad soufri. Bay yon moun otorizasyon avèk enstriksyon pou fè yon travay.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • prescrittibile — /preskri t:ibile/ agg. [der. del lat. praescriptus, part. pass. di praescribĕre ]. (giur.) [che può cadere in prescrizione: diritto, condanna p. ] ▶◀ prescrivibile. ◀▶ imprescrittibile …   Enciclopedia Italiana

  • prescrivibile — /preskri vibile/ agg. [der. di prescrivere ]. 1. (med.) [di farmaco, che può essere oggetto di prescrizione medica con la copertura della mutua] ▶◀ mutuabile. 2. (giur.) [che può cadere in prescrizione] ▶◀ e ◀▶ [➨ prescrittibile] …   Enciclopedia Italiana

  • prescrizione — /preskri tsjone/ s.f. [dal lat. praescriptio onis, der. di praescribĕre ]. 1. a. [quanto viene disposto da chi ne ha autorità: secondo le p. della prefettura ] ▶◀ comando, direttiva, disposizione, norma, ordine, (lett.) prescritto, regola. b.… …   Enciclopedia Italiana

  • Doktè — Yon pwofesyonèl ki etidye kèk pati, tout kò moun yon fason pou li kapab rekonèt nenpòt pati ki pa fonksyone byen e preskri medikaman pou ede òganis sa a rekòmanse fonksyone nòmal. Yon nivo etid yon moun fè nan yon bransh tankou teoloji, medsin,… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Manyen — Toushe yon bagay avèk men. Toushe. Travay yon doktè fèy lè li ap pase men li sou tout kò yon malad pou jwenn ki kote yon maladi ye pou preskri tretman pou maladi a …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Toushe — Resevwa lajan pou yon travay apre kontra, kòmansman, finisman yon travay. Kole yon pati nan yon kò sou menm kò a, sou yon lòt kò. Travay yon doktè fèy lè li ap pase men li sou tout kò yon malad pou jwenn kote yon maladi ye, pou preskri medikaman… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl